آقای حسینی معاون محترم مدرسه در حال َاغاز و اجرای برنامه  


دانش آموز خوب و فعال مدرسه در حال قرائت قرآن کریم.


آقای عارفی مدیریت محترم مدرسه در حال سخنرانی و خوش آمد گویی به مهمانان.


انجمن انصاریان (دانش آموزان پنجم) در حال اجرای سرود .


ناظر محترم مدارس آقای مرادی در حال سخنرانی .


دو دانش آموز در حال اجرای دکلمه زیبا در مورد غدیر.


اولیا و دانش آموزان در جشن از نماهای مختلف .

حجة الاسلام و المسلمین حاج آقا محقق رئیس انجمن اولیا در حال سخنرانی


 آموزگار کلاس اول خانم زرگری در حال اجرای مسابقه

ناظر محترم و مدیریت محترم و انجمن اولیاء در حال اهدای جوایز.