الطاف حسین شاگرد کلاس سوم در حال قرائت قرآن


 خانم رضایی مربی محترم پرورشی در حال اجرای برنامه


سرپرست محترم مدرسه آقای عارفی در حال سخنرانی در روز بازگشایی مدرسه


ناظر محترم مدارس آقای مرادی در حال سخنرانی در روز بازگشایی مدرسه


معاونت محترم مدرسه آقای حسینی در حال قرائت پیام تبریکی سرکنسول محتر م ومدیریت محترم مجتمع آموزشی ج . ا . ا در کویته


خانم زرگری در حال خوش آمد گویی به سرپرست جدید آقای عارفی


سرپرست محترم مدرسه در حال دادن گل به دانش آموزان کلاس اول